گلچینی از اشعار استاد شهریار یکشنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۶ 23:32

در وصل هم ز عشق تو ای گل در آتشم

عاشق نمی شوی که ببینی چه می کشم

با عقل آب عشق به یک جو نمی رود

بیچاره من که ساخته از آب و آتشم

.

.

.

لب بر لبم بنه بنوازش دمی چو نی

تا بشنوی نوای غزلهای دلکشم

ساز صبا بناله شبی گفت شهریار

این کار تست من همه جور تو می کشم

 

شب همه بی تو کار من شکوه بماه کردن است

                      روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن است

متن خبر که یک قلم بی تو سیاه شد جهان

                      حاشیه رفتنم دگر نامه سیاه کردن است

 

شعرهای عاشقانه شهریار-استاد شهریار-شعرهای استاد شهریار-شعرهای شهریار

نوشته شده توسط رازینو  | لینک ثابت |